Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

06/12/2019

Thực hiện Quyết định số 927-QĐ/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 06/12/2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Đắc Hùng. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Bích...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

16/10/2019

Bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, Chi bộ Chi cục THADS...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

03/06/2019

Chiều ngày 03/6/2019, tại buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lê Thị Quỳnh với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong việc trả lại tiền, tài sản thi hành án

27/11/2019

Trả lại tiền, tài sản là một trong những loại việc chủ động thi hành án mà các cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên phải tổ chức thi hành. Việc trả lại tiền, tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36; Điều 47; Điều 126 Luật Thi hành...

Thi hành án về tham nhũng: Phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh

14/11/2019

Từ đầu năm đến nay, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng có chuyển biến rõ rệt. Đạt được kết quả đó là nhờ có sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.