Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẮC KẠN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

09/05/2017

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Bắc Kạn, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tham gia chiến dịch...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII

13/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-CB ngày 09/9/2017 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Ngày 12/9, 2017 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)

15/07/2016

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người...