Sign In

Công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sư năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm

Hoạt động của Cục

Kết quả công tác thi hành dân sự 10 tháng năm 2018 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

14/08/2018

Trong 10 tháng năm 2018, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, khả quan với kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Ngay từ đầu năm, các cơ quan THADS đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẮC KẠN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

09/05/2017

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Bắc Kạn, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tham gia chiến dịch...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XII) CỦA ĐẢNG

20/07/2018

Từ ngày 07 đến 12/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần 7 khóa XII và thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm giúp đảng viên, công chức, người...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)

15/07/2016

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người...