Sign In

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP

Hoạt động của Cục

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

13/09/2019

Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ công bố Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm chức vụ đối với ông Hoàng Văn Bình – Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ngân sơn giữ chức Chi cục trưởng...

Hoạt động của các Chi cục

Tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/07/2019

Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, Thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ quan trọng của hoạt động Tư pháp. Qua 73 năm hình thành và phát triển, thi hành án dân sự tạo ra những tiền đề quan trọng, góp phần không nhỏ...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)

15/07/2016

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người...