Sign In

CƯỠNG CHẾ GIAO CON TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHỢ ĐỒN

09/07/2019

CƯỠNG CHẾ GIAO CON TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHỢ ĐỒN
          Ngày 28 tháng 5 năm 2019 Chi cục THADS huyện Chợ Đồn nhận được yêu cầu của bà Dương Thị Hạnh, địa chỉ: thôn Nà Pẻn, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về việc yêu cầu ông Đồng Phúc Sơn, địa chỉ: thôn Bản Nhì, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giao con chung là cháu Đồng Bảo Nam sinh ngày 27/4/2010 cho bà Dương Thị Hạnh trực tiếp nuôi dưỡng theo Bản án số: 01/2019/HNGĐ-ST ngày 24/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn.


          Ngày 29 tháng 5 năm 2019 Chi cục THADS huyện Chợ Đồn ban hành Quyết định thi hành án số: 170/QĐ-CCTHADS để thi hành Bản án trên đối với đương sự Đồng Phúc Sơn, hết thời hạn tự nguyện thi hành án đương sự vẫn không thực hiện việc giao con. Qua tiếp cận, nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của đương sự được biết: trình độ  nhận thức và khả năng hiều biết pháp luật còn hạn chế nên đương sự chây ỳ, không thực hiện việc giao con cho người được giao nuôi dưỡng.
          Ngày 29 tháng 5 năm 2019 Chi cục THADS huyện Chợ Đồn ban hành Quyết định thi hành án số: 170/QĐ-CCTHADS để thi hành Bản án trên đối với đương sự Đồng Phúc Sơn, hết thời hạn tự nguyện thi hành án đương sự vẫn không thực hiện việc giao con. Qua tiếp cận, nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của đương sự được biết: trình độ  nhận thức và khả năng hiều biết pháp luật còn hạn chế nên đương sự chây ỳ, không thực hiện việc giao con cho người được giao nuôi dưỡng.
         Ngày 04 tháng 7 năm 2019 Chi cục THADS huyện Chợ Đồn phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện, đại diện các tổ chức đoàn thể thôn Bản Nhì và chính quyền xã Bằng Lãng tổ chức cuộc họp tại trụ sở UBND xã Bằng Lãng để tuyên truyền, vận động và giải thích pháp luật cho đương sự; Qua buổi tuyền truyền, vận động đương sự đã thông hiểu và tự nguyện thực hiện việc giao con ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Chi cục THADS tiến hành lập biên bản và tiến hành việc giao con cho người được giao nuôi dưỡng trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền sở tại, việc giao con được diễn ra thuận lợi, đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. Kết thúc hồ sơ thi hành án.
          Qua vụ việc giao con nêu trên cho thấy: để thành công trong hoạt động thi hành án dân sự nói chung, thi hành án việc giao con nói riêng thì việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và chính quyền cơ sở là rất cần thiết, trong đó cần quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân và đặc biệt trú trọng các hoạt động tuyên truyền hướng về cơ sở./.
                                                                                                 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn

Các tin đã đưa ngày: