Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỐ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2017)

Hoạt động của các Chi cục

CHI ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TƯ PHÁP- THANH TRA THỊ XÃ DĨ AN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT VÀ THI HÁI HOA DÂN CHỦ NHÂN KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

01/06/2017

      Hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2017, gắn với thực hiện công trình thanh niên của chi Đoàn Thanh tra – Tư pháp – Thi hành án, đồng thời hoà chung không khí nhân dân cả nước kỷ niệm 127...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG VIẾT BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ

24/05/2017

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy cơ quan. Hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017). Ngay từ đầu tháng 5/2017, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương phát động toàn thể  đoàn viên làm Báo tường...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...