Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

11/05/2018

Để khẩn trương triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2018, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2018, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ DĨ AN TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

24/05/2018

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG VIẾT BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ

24/05/2017

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy cơ quan. Hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017). Ngay từ đầu tháng 5/2017, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương phát động toàn thể  đoàn viên làm Báo tường...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...