Sign In

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019-2022

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2019

31/07/2019

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2019 của Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Dương; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2019)

18/07/2019

73 năm hình thành và phát triển, có thể nói chưa bao giờ hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) lớn mạnh trên mọi phương diện như ngày hôm nay. Tự hào về truyền thống vẻ vang, phát huy những thành quả đạt được, công chức, người lao động tại Chi cục Thi hành...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019-2022

26/08/2019

      Được sự chấp thuận của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương và Ban Chấp hành đoàn khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, ngày 12/8/2019 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thi...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...