Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH QUÝ I/2018

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH QUÝ I/2018

05/02/2018

Để khẩn trương triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2018, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Chiều ngày 26 tháng 01 năm 2018, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính quý 1/2018...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG VIẾT BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ

24/05/2017

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy cơ quan. Hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017). Ngay từ đầu tháng 5/2017, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương phát động toàn thể  đoàn viên làm Báo tường...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...