Sign In

HỘI THAO KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2019)

Hoạt động của Cục

HỘI THAO KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2019)

22/07/2019

Ngày 19/7/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thao kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019) nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, góp phần hoàn...

TRÍCH KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO ÔNG PHAN VĂN LẠI

11/04/2019

Đối với ông Phan Văn Lại- Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc