Sign In

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 09 tháng đầu năm 2018

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh

03/05/2018

Chiều ngày 27/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh đối với đồng chí Nguyễn Văn Lập, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

14/08/2017

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ III (2017 – 2022). Tham dự Đại hội có đại diện Công đoàn viên chức, Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan Cục và toàn thể Đoàn viên Công đoàn.