Sign In

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

04/11/2019

Chiều ngày 01/11/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý IV năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức...

Thông tin khác

TRÍCH KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO ÔNG PHAN VĂN LẠI

11/04/2019

Đối với ông Phan Văn Lại- Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc