Sign In

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Hoạt động của Cục

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI ĐUA NƯỚC RÚT

09/07/2018

       Để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2018, Ngày 06/7/2018 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI BÌNH NỖ LỰC, VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

23/10/2017

       Thới Bình là huyện nằm về phía Bắc tỉnh Cà Mau, có diện tích tự nhiên trên 636 km2, được chia thành 11 xã và 1 thị trấn. Tổng dân số trên 140.000 người, gồm có 3 dân tộc anh em là Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống, là huyện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

08/03/2018

       Được sự chấp thuận của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, ngày 06/3/2018 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3...