Sign In

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Hoạt động của Cục

CÀ MAU HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS QUÝ I/ 2018

17/01/2018

       Ngày 15/01/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức và dự Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018 với Tổng cục Thi hành án dân sự (trực tuyến) và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh. Hội...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI BÌNH NỖ LỰC, VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

23/10/2017

       Thới Bình là huyện nằm về phía Bắc tỉnh Cà Mau, có diện tích tự nhiên trên 636 km2, được chia thành 11 xã và 1 thị trấn. Tổng dân số trên 140.000 người, gồm có 3 dân tộc anh em là Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống, là huyện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

06/10/2017

         Được sự thống nhất của Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan và Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở . Chiều ngày 05/10/2017 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ...