Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2017

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2017

06/07/2017

       Ngày 04/7/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017, Hội nghị do ông Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CÀ MAU ĐỒNG THUẬN VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

11/12/2016

Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Cà Mau trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao và tăng dần qua từng năm, trình độ, năng lực đội ngũ công chức không...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

13/11/2016

        Ngày 11/11/2016, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú là Phạm Văn Đương, Huỳnh Bé Phương. Dự Lễ và chỉ đạo có đồng chí Huỳnh Văn Hiệu, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng...