Sign In

ĐOÀN CÔNG TÁC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CÀ MAU

Hoạt động của Cục

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐINH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU

23/10/2017

       Thực hiên Quyết định số 102/QĐ-VKS-P11 ngày 04/10/2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI BÌNH NỖ LỰC, VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

23/10/2017

       Thới Bình là huyện nằm về phía Bắc tỉnh Cà Mau, có diện tích tự nhiên trên 636 km2, được chia thành 11 xã và 1 thị trấn. Tổng dân số trên 140.000 người, gồm có 3 dân tộc anh em là Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống, là huyện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

06/10/2017

         Được sự thống nhất của Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan và Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở . Chiều ngày 05/10/2017 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ...