Sign In

Đánh giá Quy trình tổ chức Thi hành án dân sự và việc triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại Việt Nam

Đánh giá Quy trình tổ chức Thi hành án dân sự và việc triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại Việt Nam

08/06/2018

Tiếp tục chuỗi hoạt động hợp tác của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), ngày 4/6 tại Hà Nội, Tổng cục đã tổ chức Hội thảo để thảo luận về thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động...