Sign In

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

Hoạt động của Cục

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

02/01/2018

Nhằm đánh giá khách quan, dân chủ hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của Lãnh đạo Cục, hiệu quả, vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác; Chiều ngày 28/12/2017, Chính quyền và Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng...