Sign In

Thay đổi trang phục ngành thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Thay đổi trang phục ngành thi hành án dân sự

16/07/2018

Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

02/03/2018

Hòa trong không khí kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN, mừng Đảng, mừng xuân mới. Ngày 27 tháng 02 năm 2018, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng...