Sign In

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Hoạt động của các Chi cục

TIN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

04/07/2019

      Thực hiện Quyết định số: 1600-QĐ/HU ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ban thường vụ Huyện uỷ ChưPăh về việc kết nạp Đảng viên, Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2019, Chi bộ Thi hành án huyện ChưPăh tổ chức lễ kết nạp đồng chí Bùi...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2019

07/05/2019

      Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia...

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN: Việc xử lý tiền tạm giữ theo quyết định của Tòa án sao cho phù hợp?

25/07/2019

      Căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HSST ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện A, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện A (Chi cục) đã ban hành Quyết định thi hành án số 235/QĐ-CCTHADS ngày 08/01/2019 buộc ông...