Sign In

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.

Hoạt động của Cục

KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAK PƠ

16/08/2018

          Nhằm đôn đốc, chỉ đạo công tác THADS đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục giao. Sáng ngày 14/8/2018 đồng chí Phan Đình Hưng - Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn công tác của Cục đã làm việc với toàn thể cán bộ công chức và người...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN

06/09/2018

        Thực hiện Quyết định số 1093-QĐ/TU ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc tặng Huy hiệu Đảng. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phúc Chiến-Chi ủy viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai được Ban Thường...

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ( Nguyễn Hữu Đức - Phó trưởng Phòng NV & TCTHA)

29/05/2018

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, cũng là một trong những hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá...