Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi Đoàn TNCS HCM Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

10/10/2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, được sự đồng ý của Cấp uỷ Chi bộ, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ( Nguyễn Hữu Đức - Phó trưởng Phòng NV & TCTHA)

29/05/2018

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, cũng là một trong những hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá...