Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Hoạt động của các Chi cục

HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KRÔNG PA

26/09/2019

      Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Krông Pa họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tô Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, dự và...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP ẤM TÌNH ĐỒNG CHÍ

16/12/2019

      Khi biết tin đồng chí Tô Đình Huấn-Thẩm tra viên của Chi cục Thi hành án huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bị bệnh ung thư và cháu Tô Thị Ánh Hồng (con gái đồng chí Tô Đình Huấn) bị bệnh bại não, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt...