Sign In

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

Hoạt động của Cục

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

21/11/2017

Vào chiều 15 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Lễ công bố trao Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm đồng chí Phan...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi Đoàn TNCS HCM Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

10/10/2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, được sự đồng ý của Cấp uỷ Chi bộ, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.