Sign In

Lễ Trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Hoạt động của Cục

Lễ Trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

07/06/2017

Ngày 31/5/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phúc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang đến giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA....

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lế Kết nạp Đảng viên mới

15/07/2015

Thực hiện Quyết định số 1376-QĐ/ĐUK ngày 09/6/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên.