Sign In

Lễ công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi Đoàn TNCS HCM Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

10/10/2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, được sự đồng ý của Cấp uỷ Chi bộ, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.