Sign In

Hoạt động của các Chi cục

HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KRÔNG PA

26/09/2019

      Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Krông Pa họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tô Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, dự và...