Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức gặp mặt chia tay công chức về hưởng chế độ hưu trí

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang tiến hành tiêu hủy vật chứng và bàn giao tài sản sung quỹ nhà nước

13/08/2015

 Ngày 12/8/2015 căn cứ các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiêu huỷ vật chứng và bàn giao một số tài sản sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

01/07/2015

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng". Căn cứ Quyết định số 1546-QĐ/TU ngày 16.5.2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyết định tặng...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...