Sign In

Thứ trưởng Bộ Tư phápTrần Tiến Dũng thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

Hoạt động của Cục

Khối Thi đua Nội chính tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu thể thao

28/05/2018

     Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng ngày 26/5/2018, Khối thi đua Nội chính tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu thể thao. Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh,...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 tổ chức hội thi công chức, viên chức “duyên dáng - thanh lịch” khối nội chính quận 3

04/06/2015

Để kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 105 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày 04/3/2015 Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 phối hợp với Tòa án nhân dân quận 3, Viện Kiểm sát nhân dân quận 3 và Công an quận 3 tổ chức Hội thi công chức, viên chức...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM - SINH HOẠT VỚI CHỦ ĐỀ "GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN"

03/09/2015

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...