Sign In

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

14/10/2019

Sáng ngày 11/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức thành công việc cưỡng chế thi hành án dân sự

13/08/2019

Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-BCĐTHADS ngày 01/02/2019 của Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu đôn đốc, tổ chức thi hành án cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2019, Kết luận của Ban chỉ đạo Thi hành...

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự

17/07/2019

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự là dịp động viên, khích lệ công chức, người lao động khơi dậy lòng tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm...

03 mức phạt vi phạm hành chính về cho mượn tài sản công

30/08/2019

Theo Nghị định 63/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/9/2019) về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước thì: Mức phạt tiền với hành vi cho mượn, sử dụng...