Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu tổ chức cưỡng chế thành công giao tài sản cho người trúng đấu giá

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

14/10/2019

Sáng ngày 11/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu tổ chức cưỡng chế thành công giao tài sản cho người trúng đấu giá

06/12/2019

Ngày 05/12/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến tổ chức cưỡng chế thành công giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự

17/07/2019

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự là dịp động viên, khích lệ công chức, người lao động khơi dậy lòng tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm...

Thay đổi tỷ lệ trích nộp NSNN tiền thu phí thi hành án dân sự

10/11/2019

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Theo đó, đối với tổ chức thu phí tự chủ trong việc sử dụng biên...