Sign In

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Hoạt động của Cục

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, xây dựng Kế hoạch công tác năm năm 2018

19/01/2018

Chiều 16/01/2018, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ...

Hoạt động của các Chi cục

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

05/02/2018

Sáng ngày 01/02/2018, tại trụ sở UBND huyện Văn Lâm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Văn Lâm đã tổ chức họp Ban Chỉ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

01/02/2018

Ngày 31/01, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.