Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức thành công việc cưỡng chế thi hành án dân sự

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức thành công việc cưỡng chế thi hành án dân sự

13/08/2019

Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-BCĐTHADS ngày 01/02/2019 của Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu đôn đốc, tổ chức thi hành án cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2019, Kết luận của Ban chỉ đạo Thi hành...

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự

17/07/2019

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự là dịp động viên, khích lệ công chức, người lao động khơi dậy lòng tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm...

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÁN BỘ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 73 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

17/07/2019

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự, Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên xin giới thiệu bài viết Hệ thống tổ chức cán bộ thi hành án dân sự 73 năm xây dựng và trưởng thành của đồng chí Trần...