Sign In

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục Thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục Thi hành án dân sự

03/09/2018

Ngày 31/8/2018, tại buổi giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 8, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Hoàng Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng yên giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thống...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động báo cáo công tác THADS tại kỳ họp thứ 5 khóa XIX HĐND huyện Kim Động

28/06/2018

Sáng nay, ngày 28/6/2018 HĐND huyện Kim Động khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trình bầy báo cáo tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã nêu về kết quả công tác...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

30/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, ngày 27/7/2018, Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức học tập,...