Sign In

Thực hiện cơ chế một cửa ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Kết quả bước đầu

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đối thoại giữa chính quyền với đoàn viên thanh niên Cục năm 2018

22/03/2018

Được sự nhất trí của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục về việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa với đoàn viên thanh niên Cục, ngày 16 tháng 3 năm 2018, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi...

Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc

08/09/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia.