Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối Thi đua 12

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối Thi đua 12

23/07/2019

Chiều nay, ngày 22 tháng 7 năm 2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019”.

Hoạt động của các Chi cục

Viện KSND tỉnh Kiên Giang trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên

10/07/2019

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-VKS ngày 11/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên. Sáng ngày 03/7/2019, Đoàn kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao công nhân, viên chức lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019

19/07/2019

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029 – 28/7/2019), Liên đoàn lao động phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Kiên Giang năm 2019.