Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG THĂM VÀ CHÚC TẾT TRẠI GIAM KÊNH 7

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG TỔ CHỨC SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN

08/12/2017

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và  chủ trương của Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, chiều ngày 07/12/2017 Chi đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tiến hành tổ chức chương trình chúc mừng sinh nhật đoàn viên có ngày...