Sign In

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI PHẦM MỀM QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THỤ LÝ, TỔ CHỨC THADS VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ THADS

Hoạt động của Cục

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ TÂY YÊN A

26/04/2018

Sáng ngày 26/4/2018, tại xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang có ông Lê Thành Long, bà Nguyễn Thị Kim Bé, ông Trần Văn Huynh đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri.

Hoạt động của các Chi cục

HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUÝ II NĂM 2018

15/05/2018

Căn cứ Quy chế hoạt động của BCĐ thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp. Sáng ngày 10/5/2018, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, BCĐ  thi hành án tổ chức họp và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỘI THAO CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)

26/03/2018

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), “ Ngày đoàn viên” và Tháng thanh niên năm 2018, sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Sân vận động tỉnh Kiên Giang, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang...