Sign In

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP

Hoạt động của các Chi cục

Hà Tiên thực hiện việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

12/09/2018

Thực hiện Quyết định số 01,02,03/2018/QĐ-MPH, ngày 05/9/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên về việc mở phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cho các hồ sơ đủ điều kiện xét miễn, giảm. Chiều ngày 11/9/2018...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TẠI XÃ THẠNH LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH

22/08/2018

Sáng ngày 17/8/2018, Chi đoàn Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ sở đoàn Cụm II – Đoàn uỷ Khối các cơ quan tỉnh có buổi tặng quà cho các em học sinh tại Trường tiểu học Thạnh Lộc 1, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.