Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

Những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

21/01/2019

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ là những văn bản quan trọng, tạo dựng một hành lang, khung khổ pháp lý vững chắc, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc...

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

10/01/2020

Ngày 09/01/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi...