Sign In

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

21/01/2019

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ là những văn bản quan trọng, tạo dựng một hành lang, khung khổ pháp lý vững chắc, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc...

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

16/08/2019

Ngày 15/8/2019, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã tham dự và trao Quyết định bổ nhiệm Cục...