Sign In

Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

Vận động, thuyết phục đương sự: Cách thi hành án cũ nhưng luôn tạo tiến triến mới.

25/06/2018

          Trong thi hành án dân sự (THADS), công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án (THA) tuy chỉ là một cả quy trình gồm nhiều bước. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nếu khâu này được triển...