Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông theo Kế hoạch công tác năm 2019.

29/03/2019

Ngày 28 tháng 3 năm 2019 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông theo Kế hoạch công tác năm 2019.
 
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng. Ngày 28/03/2019 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 78,79,80,81/QĐ-CTHADS về việc kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông.
Nhằm đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chỉ đạo khắc phục sai sót, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động thi hành án dân sự tại các Chi cục Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong Hệ thống các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
         Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc phân công, phân nhiệm trong Lãnh đạo Chi cục; việc chấp hành các yêu cầu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019. Tiếp nhận yêu cầu thi hành các Bản án, quyết định của Tòa án, hồ sơ ủy thác thi hành án; ra các Quyết định thi hành án, phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành; thẩm tra hồ sơ thi hành án; quản lý và lưu trữ hồ sơ thi hành án.
         Các hoạt động tổ chức thi hành án: Việc lập hồ sơ thi hành án; thông báo, tống đạt các văn bản về thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án; xác định việc chưa có điều kiện thi hành, công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án; ban hành quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, ủy thác thi hành án; xét miễn giảm thi hành án; việc khắc phục các kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân; áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; xử lý tài sản kê biên, hợp đồng thẩm định giá, hợp đồng ủy quyền bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá, phân phối thu, chi thanh toán các khoản tiền thi hành án, thu phí thi hành án; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; kho vật chứng, bảo quản, xử lý tang vật theo quy định.
            Đối với công tác tiếp  công dân, Giải quyết khiếu nại,  tố cáo: Việc thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật. Thực hiện các kháng nghị, kiến nghị, kết luận kiểm tra, chỉ đạo của cấp trên về nghiệp vụ thi hành án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
           Ngoài các nội dung trên, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ quyết định các nội dung kiểm tra khác có liên quan, nếu xét thấy cần thiết, khi được sự thống nhất của Thủ trưởng đơn vị ra quyết định kiểm tra.  
Thực hiện việc kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh sửa chữa, khắc phục những sai phạm trong hoạt động thi hành án, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục giao, tránh tình trạng kết quả thi hành án dân sự về việc và tiền hàng năm đạt cao nhưng vẫn tồn tại những thiếu sót, vi phạm chưa được khắc phục một cách triệt để. Đặc biệt đối với tình hình hiện nay các Chi cục phải thụ lý, tổ chức thi hành với lượng án dân sự ngày càng tăng cả về số vụ việc, số tiền và giá trị phải thi hành lớn, nhiều vụ việc mang tính phức tạp, khó thi hành.
                                                                                       Trần Duy Hoài
                                                                             Trưởng Phòng KT&GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: