Sign In

Lạng Sơn tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018) và 25 năm chuyển giao công tác THADS

Hoạt động của các Chi cục

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰHUYỆN HỮU LŨNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG.

17/07/2018

Chiều ngày 17/7/2018, Thực hiện kế hoạch số 98-KH/HU của Huyện Ủy huyện Hữu Lũng, Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện kết hợp cùng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022

15/11/2017

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/4/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022  và  Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018 -2023.

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...