Sign In

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHI LĂNG

Hoạt động của Cục

Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2017

27/02/2017

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2017, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các phòng và các chi cục trực thuộc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cục, đại diện lãnh đạo các phòng, các chi cục và các tổ chức...

Hoạt động của các Chi cục

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHI LĂNG

06/07/2017

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 01/6/2017 của HĐND huyện Chi Lăng về việc thành lập Đoàn giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Chi Lăng. Sáng ngày 30/6/2017, Ban pháp chế, HĐND huyện đã có buổi làm việc về công tác thi hành án...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...