Sign In

Si Ma Cai tổng kết Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện

Hoạt động của các Chi cục

Si Ma Cai tổng kết hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện

13/11/2019

Chiều ngày 04/11/2019, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đến dự có đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024

18/07/2019

Ngày 12/7/2019, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội chi hội luật gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về tham dự Đại hội, có cấp ủy chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cục và hội viên chi Hội Luật gia Cục. Mở đầu Đại hội, đồng...

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác theo dõi thi hành án hành chính

14/08/2019

 Thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật. Với ý nghĩa đó, hoạt động thi hành án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc Hiến định: “Bản...