Sign In

Nghị định 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2017 Quy định chi tiết về niêm phong và mở niêm phong vật chứng

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018.

29/12/2017

Ngày 22/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên...

Hoạt động của các Chi cục

Triển khai Cơ chế một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

06/09/2017

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án...

Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tờ gấp về thi hành án dân sự

20/09/2017

         Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự, Tổng cục THADS...