Sign In

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024

Hoạt động của Cục

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

22/07/2019

Thực hiện Kế hoạch 08/KH-STP ngày 24/01/2019 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, được sự nhất trí của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai...

Hoạt động của các Chi cục

Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện Mường Khương

01/07/2019

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương đã đề ra Nghị quyết Chi bộ, quá trình tổ chức thực hiện Chi bộ đã quan tâm công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường củng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024

18/07/2019

Ngày 12/7/2019, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội chi hội luật gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về tham dự Đại hội, có cấp ủy chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cục và hội viên chi Hội Luật gia Cục. Mở đầu Đại hội, đồng...

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác theo dõi thi hành án hành chính

14/08/2019

 Thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật. Với ý nghĩa đó, hoạt động thi hành án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc Hiến định: “Bản...

Tập huấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự

20/08/2019

Để nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, ngày 20/8/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tham dự Hội nghị tập huấn pháp luật và xây dựng xã, thị trấn đạt...