Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai với phong trào: “Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai với phong trào: “Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

17/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CTHADS ngày 14/3/2018 về việc triển khai Chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Ca là xã do UBND tỉnh giao giúp đỡ. Ngày 15/9/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai do đồng chí...

Hiệu quả đổi mới công tác thi hành án dân sự

26/04/2018

       Thực hiện Nghị quyết số 49 ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, thời gian qua, ngành thi hành án dân sự (THADS) Lào Cai có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên ngành, đặc biệt là việc đẩy mạnh cải cách hành...