Sign In

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự

19/07/2017

       Thời gian qua, việc cải cách hành chính luôn được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong giải quyết công việc