Sign In

Cục THADS tỉnh Long An họp giao ban với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự và Ban Nội chính tỉnh ủy Long An trao đổi về Quy chế phối hợp trong công tác THADS

01/08/2018

Ngày 01/8/2018 Cục THADS tỉnh Long An trao đổi về công tác phối hợp về THADS với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy chế phối hợp được ban hành theo Quyết định số 669-QĐ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Hoạt động của các Chi cục

Nội dung đang được cập nhật

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Nội dung đang được cập nhật

Giải pháp về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

11/05/2018

Việc xác định người phải THA có điều kiện THA hay chưa có điều kiện THA là một trong những tác nghiệp đặc biệt quan trọng của Chấp hành viên trong hoạt động tổ chức THADS. Trường hợp người phải THA có điều kiện thi hành thì việc tổ chức THA được thực...

Số định danh cá nhân “loại“ giấy tờ tùy thân không cần thiết

14/07/2015

Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều qua cho ý kiến vào Dự án Luật Hộ tịch. Một trong những nội dung “nóng”, nhận được nhiều ý kiến của UBTVQH  chính là việc xây dựng Số định danh cá nhân (SĐDCN) để bảo đảm hiện đại hóa công tác đăng ký...