Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2020

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai tổ chức tiêu hủy pháo nổ

18/09/2019

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-CCTHADS ngày 10/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ngày 12/9/2019, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thị xã Hoàng Mai đã tiến hành tiêu hủy pháo nổ tại khu vực rừng thông thuộc...