Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 73 năm trưởng thành và phát triển

Hoạt động của Cục

Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 73 năm trưởng thành và phát triển

19/07/2019

     Năm 2019 kỷ niệm 73 năm (19/7/1946-19/7/2019) ngày truyền thống thi hành án dân sự. Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành công tác thi hành án dân sự đã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, sự phát triển của đất nước...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2016

20/01/2016

Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Chi bộ, ngày 18/01/2016 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.   

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2016)

12/07/2016

Thư của Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân...