Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tiếp công dân tháng 08 năm 2019

Hoạt động của Cục

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946- 19/7/2019)

19/07/2019

       Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp về kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2019) trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

14/07/2015

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan...