Sign In

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020

Hoạt động của Cục

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự quý I năm 2020

17/01/2020

      Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ quý I năm 2019 và đề ra các nội dung, giải pháp 9 tháng còn lại...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

31/12/2019

       Sáng ngày 31/12/2019,  Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí  Bí thư Trần Văn Hiếu- Cục trưởng, chủ trì hội...