Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017

Hoạt động của Cục

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017

18/07/2017

       Thực hiện Kế hoạch công tác THADS năm 2017 được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phê duyệt; Quy chế làm việc của Cục THADS tỉnh. Chiều ngày 18/7/2017, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 9 tháng và sơ kết thi...

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

14/07/2015

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan...