Sign In

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2018 CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH THUẬN

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

11/07/2018

       Chiều ngày 06/7/2018, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

14/07/2015

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan...