Tấm gương người tốt, việc tốt

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hơn 20 năm gắn bó với nghề

Theo tuyến đường đèo núi hiểm trở, cách trung tâm thành phố Yên Bái về phía Tây 180km, là huyện vùng cao Mù Cang Chải. Nơi đây đồi núi trập trùng, điều kiện địa hình đi lại khó khăn, 90% đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân hạn chế, trong khi các vụ việc phải thi hành án có tính chất phức tạp, đặc biệt là án ma túy ngày càng gia tăng… Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, sau 22 năm gắn bó với “Nghiệp” Thi hành án dân sự, chị Đỗ Thị Thủy - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm mọi nhiệm vụ được giao.

Điển hình tiên tiến

Hội thao các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

Chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7), 20 năm ngày chuyển giao công tác thi hành án và 68 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Ngày 13/7 vừa qua, được sự đồng ý của Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội thao các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2013, với mục đích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong công chức, người lao động, nâng cao thể lực, trí lực góp phần phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn.

Thành tích nổi bật trong công tác thi hành án dân sự

Nhiều kết quả ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được trong thi hành án dân sự

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự được Nhà nước bảo đảm theo quy định tại Điều 24 Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Hệ thống Thi hành án dân sự hiện nay được tổ chức theo Ngành dọc từ Trung ương đến địa phương cấp huyện (ở Trung ương có Tổng cục Thi hành án dân sự với 8 đơn vị trực thuộc), ở cấp tỉnh có 63 Cục Thi hành án dân sự, cấp huyện có 710 Chi cục Thi hành án dân sự. Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Hệ thống Thi hành án dân sự hiện nay gần 12 nghìn người. Trong bối cảnh lượng án phải thi hành không ngừng tăng cao nhưng biên chế không tăng, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự.