Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự

14/01/2016


    LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
               
  Quyền Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi  
 
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Thanh Thủy
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Văn Sơn
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Văn Lực
 
 
  THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC
 
Chánh Văn phòng Tổng cục
Nguyễn Xuân Tùng
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Trần Phương Hoa
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính
Hoàng Kim Thủy
Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nguyễn Thắng Lợi
 
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1
Lê Thị Kim Dung
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2
Nguyễn Văn Tường
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3
Nguyễn Thị Hoàng Giang
Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu
và Ứng dụng công nghệ thông tin Lê Anh Tuấn

 


Các tin khác