Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự

14/01/2016


    LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
               
  Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành  


 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn
Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực
   
 
  THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC
 

Chánh Văn phòng Tổng cục
Nguyễn Xuân Tùng

 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Trần Phương Hoa

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Hoàng Kim Thủy
 
Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nguyễn Thắng Lợi
 

Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Lê Thị Kim Dung
 
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 Nguyễn Văn Tường
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3
Nguyễn Thị Hoàng Giang

 
Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu
và Ứng dụng công nghệ thông tin Lê Anh Tuấn

 


Các tin khác