Ai có thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện khi thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên?

Ai có thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện khi thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên?

Gửi bởi Nguyễn Hằng

Bà H khiếu nại QĐ phong tỏa tài khoản của CHV Chi cục THADS huyện K

Bà H khiếu nại QĐ phong tỏa tài khoản của CHV Chi cục THADS huyện K. Giải quyết khiếu nại của bà H, Chi cục trưởng CCTHADS huyện K ban hành QĐGQKN, nội dung: Không chấp nhận khiếu nại của bà H. Không nhất trí với QĐGQKN của Chi cục trưởng CCTHADS huyện K, bà H tiếp tục khiếu nại tới Cục trưởng Cục THADS tỉnh M
Hỏi: Theo quy định pháp luật thì trường hợp này cơ quan nhận được đơn khiếu nại xử lý như thế nào? 
 

Gửi bởi Nguyễn Hằng

Ông A khiếu nại hành vi cưỡng chế kê biên tài sản của Chấp hành viên. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại: Không chấp nhận khiếu nại.

Ông A khiếu nại hành vi cưỡng chế kê biên tài sản của Chấp hành viên. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại: Không chấp nhận khiếu nại.
Ông A không nhất trí và có đơn gửi đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh B tố cáo 02 nội dung:
1. Tố cáo hành vi cưỡng chế kê biên tài sản của Chấp hành viên đã được giải quyết khiếu nại nêu trên;
2. Tố cáo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, bao che cho Chấp hành viên nên giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của ông A.
Hỏi: Trường hợp này người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thụ lý giải quyết tố cáo không?

Gửi bởi Nguyễn Hằng