Tiếng nói và chứ viết trong thi hành án dân sự được quy định như thế nào ?

Tiếng nói và chứ viết trong thi hành án dân sự được quy định như thế nào ?

Gửi bởi Dương Thu Thanh

Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án trong thi hành án dân sự

Xin hỏi người được thi hành án có quyền, nghĩa vụ gì trong thi hành án dân sự ?

Gửi bởi Trần Thu Dân

Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự

Người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự có quyền, nghĩa vụ gì trong thi hành án dân sự ?

Gửi bởi Thu Trần

Đương sự trong thi hành án dân sự

Đương sự trong thi hành án dân sự gồm những ai, có khác đương sự trong vụ việc dân sự không ? Người đã tham gia vụ việc dân sự khi xét xử với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có phải là đương sự hay là người lợi, nghĩa vụ trong thi hành án dân sự không ?

Gửi bởi Trịnh Văn Quyết

Căn cứ pháp lý và những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là thi hành những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Vậy thì căn cứ pháp lý nào xác định những bản án, quyết định nào được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự ? Những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự là những bản án, quyết định nào ?

Gửi bởi Lê Thu Hà