Thông báo Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp năm 2019

V/v Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp năm 2019

File đính kèm

Ngày: 30/08/2019