Thông báo gửi hồ sơ đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019

V/v gửi hồ sơ đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019

File đính kèm

Ngày: 30/08/2019