Giấy triệu tập lớp tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

V/v triệu tập lớp tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

Để phục vụ tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, đề nghị các đại biểu triệu tập chủ động mang máy tính xách tay phục vụ tập huấn, 01 đại biểu/01 máy tính xách tay, có mặt trước giờ tập huấn 30 phút để thực hiện kết nối internet vào máy tính cá nhân. Đối với đại biểu là Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, Văn thư Cục, đề nghị mang chữ ký số đã được cấp phát và cài sẵn phần mềm ký số Vsgin (download tại đường link http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx) 

Ngày: 09/09/2019