Công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục phân công trực lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018

V/v phân công trực lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018

Ngày: 08/02/2018