Công văn yêu cầu thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

V/v thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Tải nội dung văn bản tại đây:
- Công văn 469.TCTHADS.VP
- Chỉ thị 01 CT.TBP

Ngày: 08/02/2018