Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của hệ thống thi hành án dân sự năm 2018

Thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 743/QĐ-BTP ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), nhằm tiếp tục phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự, ngày 20/6/2018, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 740/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018.

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch Cán sự, Chuyên viên và tương đương

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTP ngày 13/6/2018 của Bộ Tư pháp), Thông báo số 99/TB-TCTHADS ngày 04/5/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ Hệ thống THADS ngày 06/4/2018; Tổng cục THADS thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung liên quan đến việc thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên cán sự, từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương đối với công chức trong hệ thông THADS như sau:

Công văn về sơ kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo, để có cơ sở đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ cuối năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hệ thống Thi hành án dân sự đề nghị các Cục Thi hành án dân sự xây dựng Báo cáo sơ kết của đơn vị theo hướng dẫn như sau:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Công văn số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Công văn số 1564/BTP-TTR ngày 09/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ, ngày 24/5/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 1784/TCTHADS-TCCB về việc thực hiện Công văn số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Thông báo số 99/TB-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 22/5/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành công văn số 1737/TCTHADS-TCCB để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Thông báo số 99/TB-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

Thực hiện chương trình làm việc, sáng ngày 18/5/2018 đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Hà Nam

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 18/5/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã làm việc, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Hà Nam. Tham gia Đoàn công tác với Thứ trưởng có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin; đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Trịnh Minh Hiền, Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam và đại diện lãnh đạo cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tham dự buổi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tổng cục về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi chung là Hội nghị) với các nội dung sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018

Ngày 16/5/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 1656/TCTHADS-VP triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị sơ kết.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 11/5/2018, Quyền Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi đã ký Công văn số 1607/TCTHADS-VP về việc thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến. Đây là một trong những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của toàn Hệ thống; khai thác tối đa các thông tin từ báo cáo của các cơ quan Thi hành án dân sự. Việc thực hiện chế độ báo cáo bằng hình thức này cũng góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao chất lượng các báo cáo. Đồng thời, đây cũng là cơ sở kỹ thuật để Tổng cục xây dựng phương án tích hợp các nội dung báo cáo, cắt giảm các loại báo cáo nhằm giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.