Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 25/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, ngày 06/02/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 469/TCTHADS-VP để chỉ đạo trong toàn Hệ thống. 

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Nhằm chỉ đạo tổ chức thực hiện và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) năm 2018 đã được xác định trong Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2017; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; trên cơ sở của Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2018, ngày 02/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng làm việc trực tuyến với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 01/02/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng có buổi làm việc trực tuyến với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Mai Lương Khôi, Quyền Tổng cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Minh Quân, Thanh tra Bộ Tư pháp; Thủ trưởng, đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục tham gia buổi làm việc.

Công văn hướng dẫn, triển khai sử dụng, khai thác Bộ pháp điển, đề mục thi hành án dân sự

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển nói chung, trong đó có đề mục thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 311/TCTHADS-NV3 ngày 26/01/2018 để triển khai trong toàn hệ thống.

Chấm dứt việc không chấp hành các Bản án, Quyết định hành chính

Ngày 24/11/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, theo đó Quốc hội ghi nhận những nỗ lực, các giải pháp, cam kết của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội, tập trung thực hiện các cam kết, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này nói riêng, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.

Tích cực triển khai thực hiện Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 24/01/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 276/TCTHADS-VP triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 đến Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 05/01/2018, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long đã ký theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày ký áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ và Hệ thống Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành. Theo Quy chế này thì có nhiều hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác năm 2018

Ngày 09/01/2018, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 (kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS).

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế công khai thông tin về việc không chấp hành án hành chính

Ngày 27/12/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quy chế công khai thông tin về việc không chấp hành án hành chính kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch tổ chức giao ban trực tuyến của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự 63 địa phương Quý I/2018

Thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 03/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS), ngày 25/12/2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch số 4668/KH-TCTHADS về Giao ban trực tuyến của Tổng cục THADS với Cục THADS 63 địa phương Quý I/2018, với những nội dung như sau: