Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2017

Qua thống kê kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 2,2% về việc và 9,86% về tiền), các mặt công tác đã được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017) trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2017).

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham dự buổi giao ban trực tuyến về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2017.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 02/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống Thi hành án dân sự.

Triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 18/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 14/TB-BTP thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự giao

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, Lãnh đạo Tổng cục, ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 545/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS Quý III/2017

07 tháng đầu năm 2017, các mặt công tác THADS đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó kết quả công tác THADS 07 tháng đầu năm đạt được như sau:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1210/KH-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp

Ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (Tại buổi làm việc với các cơ quan Thi hành án dân sự ngày 17/02/2017). 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ ngày 12/4/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2017 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban cán sự Đảng về công tác Thi hành án dân sự của Hệ thống trong năm công tác 2017. 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án

Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chủ tịch nước có Thông báo số 284/TB-VPCTN-m về ý kiến của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017). Để thực hiện kịp thời Thông báo trên, ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).