Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã triển khai các nội dung hoạt động, hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 đến toàn bộ Hệ thống Thi hành án trên cả nước.

Rà soát việc thực hiện Công điện đôn đốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018

Thời gian qua, Tổng cục THADS đã có Công điện nhắc nhở 107 Chi cục THADS quận, huyện thuộc 41 Cục THADS tỉnh, thành phố về việc tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2018, đặc biệt là chỉ tiêu về giá trị. Tổng cục yêu cầu các đơn vị có Công điện đôn đốc tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị mình (số liệu 12 tháng). Trường hợp đơn vị  không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, yêu cầu đơn vị có báo cáo cụ thể nguyên nhân, khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc không hoàn thành. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và gửi Báo cáo về Tổng cục trước ngày 05/10/2018.

Tổng cục Thi hành án dân sự tích cực, chủ động phối hợp trong đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự cho cán bộ, giảng viên Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đây là một nội dung phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại buổi Lễ khai giảng Lóp đào tạo nghiệp vụ thi hành án cho giảng viên, các chức danh tư pháp, cán bộ tư pháp và pháp luật công tác trong lĩnh vực thi hành án của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Học viện Tư pháp tổ chức chiều ngày 31/7/2018. Tham dự buổi Lễ khai giảng có đồng chí Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Outhay Banavong; đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy cùng đại diện một số đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp, nhiều giảng viên kiêm chức của Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự ở Hà Nội.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc áp dụng thực hiện cơ chế một cửa trong hệ thống thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tư pháp.

Chuẩn bị báo cáo thống kê thi hành án dân sự 10 tháng, 12 tháng năm 2018

Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, Thông tư số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, Quyết định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2018, để kịp thời tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án và cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 2697/TCTHADS-TKDLCT ngày 23/7/2018 đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:
 

Tiếp tục đôn đốc 35 Chi cục Thi hành án dân sự có kết quả về tiền đạt thấp

Qua rà soát kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2018, kết quả THADS về tiền toàn hệ thống đạt tỷ lệ 19,58%, còn thiếu trên 12,42% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 32%. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018, Văn phòng Tổng cục đã thừa lệnh Tổng Cục trưởng ban hành Công điện Thừa lệnh nhắc nhở 35 Chi cục THADS thuộc 25 tỉnh, TP có lượng tiền thụ lý lớn, nhưng kết quả đạt được còn thấp. Cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch sơ kết một năm triển khai thực hiện cơ chế một cửa

Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-TCTHADS ngày 06/02/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018, ngày 18/7/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên phạm vi toàn quốc.

Chấn chỉnh công tác rà soát, thống kê bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc giao Tổng cục Thi hành án dân sự nghiên cứu, đề xuất giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến công tác phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong việc rà soát, thống kê và xử lý các bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành.

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018) và 25 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993 - 2018)

Thực hiện Kế hoạch số 1345/KH-BTP ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng tới Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018) và 25 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993 - 2018), Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018) và  25 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993 - 2018) với những nội dung cụ thể như sau: