Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017) trong Hệ thống Thi hành án dân sự

29/06/2017
Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2017).


1. Mục đích
- Ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ công chức, người lao động trong toàn hệ thống, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công chức, người lao động toàn Hệ thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác.
2. Yêu cầu
Bảo đảm thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.