Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2017

17/07/2017
Qua thống kê kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 2,2% về việc và 9,86% về tiền), các mặt công tác đã được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:


* Kết quả THADS về việc:
- Tổng số thụ lý là 736.747 việc, tăng 39.080 việc (tăng 5,60% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: Số cũ chuyển sang là 290.524 việc; Số thụ lý mới là 446.223 việc, tăng 5.703 việc (tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2016);
- Tổng số phải thi hành là 728.227 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 579.413 việc, tăng 7.240 việc (tăng 1,27% so với cùng kỳ năm 2016);  chiếm 79,56% trong tổng số phải thi hành (giảm 3,64% so với cùng kỳ năm 2016); Số chưa có điều kiện thi hành là 148.814 việc, chiếm 20,44% trong tổng số phải thi hành;
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong[1] là 369.372 việc, tăng 17.190 việc (tăng 4,88% so với cùng kỳ năm 2016); đạt tỉ lệ 63,75% (tăng 2,20% so với cùng kỳ năm 2016);
- Số việc chuyển kỳ sau 358.855 việc, trong đó số việc có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 210.041 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (144.857 việc) tăng 65.184 việc (tăng 45,00%).
* Kết quả THADS về tiền:
- Tổng số thụ lý là 168.182 tỷ 330 triệu 867 nghìn đồng, tăng 36.576 tỷ 087 triệu 535 nghìn đồng (tăng 27,79% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: Số cũ chuyển sang là 104.473 tỷ 399 triệu 784 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 63.708 tỷ 931 triệu 084 nghìn đồng, tăng 15.196 tỷ 419 triệu 064 nghìn đồng (tăng 31,32% so với cùng kỳ năm 2016);
- Tổng số phải thi hành là 161.360 tỷ 724 triệu 654 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 113.036 tỷ 875 triệu 871 nghìn đồng, tăng 13.694 tỷ 980 triệu 331 nghìn đồng (tăng 13,79% so với cùng kỳ năm 2016); chiếm 70,05% trong tổng số phải thi hành (giảm 9,20% so với cùng kỳ năm 2016); Số chưa có điều kiện thi hành là 48.323 tỷ 848 triệu 784 nghìn đồng, chiếm 29,95% trong tổng số phải thi hành;
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong[2] là 30.016 tỷ 113 triệu 977 nghìn đồng, tăng 13.430 tỷ 421 triệu 855 nghìn đồng (tăng 80,98% so với cùng kỳ năm 2016); đạt tỉ lệ 26,55% (tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2016);
- Số tiền chuyển kỳ sau 131.344 tỷ 610 triệu 678 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 83.020 tỷ 761 triệu 895 nghìn đồng, so với số tiền có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (57.143 tỷ 231 triệu 420 nghìn đồng) tăng 25.877 tỷ 530 triệu 475 nghìn đồng (tăng 45,29%).
Như vậy, 09 tháng đầu năm công tác 2017, trong bối cảnh tổng số thụ lý tăng cả về việc (5,60%) và về tiền (27,79%), kết quả phân loại án có điều kiện thi hành đều giảm cả về việc và tiền (3,64% về việc và 9,20% về tiền) nhưng lượng án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ (tăng 45,00% về việc và 45,29% về tiền).
Trên cơ sở kết quả công tác THADS 09 tháng nêu trên, để tạo động lực, giúp các cơ quan THADS địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao năm công tác 2017, ngày 14/7/2017, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ban hành Công điện số 2573/CĐ-TCTHADS về việc chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong 03 tháng cuối năm. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các địa phương chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, rà soát, phân loại án, phân công Lãnh đạo đơn vị trực tiếp đôn đốc các địa bàn phụ trách, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương, quyết liệt tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu về án chuyển kỳ sau.
Văn phòng Tổng cục THADS
 
[1] Số thi hành xong về việc gồm: Thi hành xong, Đình chỉ thi hành án
[2] Số thi hành xong về tiền bao gồm: Thi hành xong, Đình chỉ thi hành án, Giảm thi hành án