Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về truyền thông báo chí trong lĩnh vực Thi hành án dân sự

10/10/2017
Ngày 21/8/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 3092 /KH-TCTHADS tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên đề về truyền thông, báo chí trong lĩnh vực thi hành án dân sự. 


Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời quán triệt việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý thông tin báo chí tại các cơ quan thuộc hệ thống thi hành án dân sự; nâng cao kỹ năng của các cơ quan thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự trong việc xây dựng tin, bài, phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông báo chí về thi hành án dân sự và tăng cường hiệu quả quản lý, xây dựng Cổng và Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
Hội nghị dự kiến tổ chức trong 1/2 ngày (buổi sáng) ngày 13/10/2017, theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu địa phương.
Về thành phần tham dự, Hội nghị sẽ có các đại biểu khách mời là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; các đại biểu triệu tập gồm: Đại diện Lãnh đạo Tổng cục, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, công chức phụ trách công tác xử lý thông tin báo chí và một số cộng tác viên đưa tin, bài tại các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách công tác truyền thông báo chí, đại diện Lãnh đạo các phòng và tương đương, công chức phụ trách công tác truyền thông báo chí tại các Cục THADS.
Đặc biệt, với sự tham gia của báo cáo viên - đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội nghị kì vọng sẽ góp phần giúp các đại biểu tham dự, các cơ quan trong hệ thống Thi hành án dân sự nắm bắt và giải đáp được những vướng mắc liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định mới của pháp luật, qua đó nâng cao kỹ năng của các cơ quan trong hoạt động này.
Văn phòng Tổng cục
File đính kèm