Phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019 trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự

24/06/2019
Thực hiện Công văn số 65/CV-CĐBTP ngày 11/6/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019, ngày 21/6/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1790/TCTHADS-NV3 yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện.


Theo đó, các nội dung yêu cầu Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai gồm có:
1. Phối hợp với Công đoàn đơn vị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động xã hội, tình nghĩa của công đoàn đơn vị.
2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi công chức, viên chức thuộc gia đình chính sách tại Cục, Chi cục và đơn vị thuộc Tổng cục; trong điều kiện có thể, thăm hỏi một số Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019); tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa khác trong năm 2019.
3. Tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn bằng những hoạt động thiết thực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” Trung ương:
- Đối tượng vận động: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Hệ thống thi hành án dân sự.
- Mức vận động: Thực hiện theo Công văn số 6205/MTTW-BTT ngày 29/3/2019 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể là: Mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc Hệ thống thi hành án dân sự ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc ở mức cao nhất có thể.
- Thời gian vận động: Từ nay đến hết ngày 30/6/2019.
- Phương thức nộp tiền ủng hộ:
+ Đề nghị các Cục, Chi cục nộp trực tiếp về Công đoàn Bộ Tư pháp qua đồng chí Nguyễn Thanh Hằng, Phó Trưởng Phòng Quản trị, Thủ quỹ Công đoàn Bộ Tư pháp tại Phòng 108 - Nhà N4, trụ sở Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội hoặc chuyển qua tài khoản: Công đoàn Bộ Tư pháp, số tài khoản: 19030311456668 tại Ngân hàng Techcombank Hoàng Quốc Việt.
+ Đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, đề nghị chuyển về đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Thủ quỹ Văn phòng Tổng cục để chuyển Công đoàn Bộ.
4. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản yêu cầu các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tổ chức vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn của Chi cục tích cực hưởng ứng các hoạt động nêu trên một cách hiệu quả, với trách nhiệm cao nhất và bảo đảm thời gian theo quy định.
Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc và nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ  khó khăn với nhân dân, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các Cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục nghiêm túc thực hiện.
Nguyễn Thị Kim Quy
Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS