Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra, làm việc về án tồn đọng kéo dài và những vụ việc bán đấu giá thành chưa giao tài sản tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

17/07/2017
Sáng ngày 14/7/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (THADS), Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục THADS và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ về án tồn đọng kéo dài và những vụ việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, tham gia Đoàn công tác có Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Nguyễn Thị Thu Hà cùng các Thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 1. Về phía Cục Thi hành án dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Quyết, Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ tham dự.
Buổi sáng, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đã chủ trì buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ và đồng chí Phạm Duy Hùng, Chủ tịch- Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện Đại Từ liên quan đến 02 vụ việc khó khăn phức tạp, kéo dài. Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã nghe báo cáo của Chi cục THADS huyện Đại Từ nêu rõ nội dung  những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án đối với 2 vụ việc (vụ bà Ngô Thị Hạt và vụ bà Nguyễn Thị Hâỉ). Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Phạm Duy Hùng, Chủ tịch- Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện Đại Từ đã phát biểu nêu rõ quan điểm: Về nguyên tắc bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan THADS phải tổ chức thi hành, trong thời gian tới, sẽ họp Ban Chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp với cơ quan THADS tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc nêu trên.
Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục, chia xẻ những khó khăn, vướng mắc của Lãnh đạo, Chấp hành viên tại Chi cục trong quá trình tổ chức thi hành án. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy đã có chỉ đạo, động viên tập thể Lãnh đạo, chấp hành viên, cán bộ công chức Chi cục tập trung quyết liệt trong công tác giải quyết án những tháng cuối năm nghiệp vụ, phát huy tối đa hiệu quả  sự ủng hộ, quan tâm của chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch huyện Đại Từ đối với công tác THADS và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nói chung và cá nhân đồng chí Chủ tịch đối với công tác THADS. 
Buổi chiều, Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy chủ trì tiếp tục có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đồng chí Dương Văn Quyết, Cục trưởng thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục báo cáo kết quả thi hành án 09 tháng năm 2017; khó khăn, vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Theo báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự  của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên cho thấy: Tổng số thụ lý toàn tỉnh là 10.094 việc, với số tiền 643.902.014.000 đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành án là 7.237 việc (chiếm tỷ lệ72,33%); 248.249.092.000 đồng (chiếm tỷ lệ là 38,96%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong là 5.172 việc đạt tỷ lệ 71,47% và 42.233.517.000 đồng ( đạt tỷ lệ 17,01%). Các công tác khác như kết quả giải quyết án tín dụng, ngân hàng; án phức tạp tồn đọng kéo dài; các vụ việc có khiếu nại tố cáo… cũng được THADS tỉnh Thái Nguyên thực hiện thường xuyên và đạt được kết quả như trên do Cục đã nhận được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo Tổng Cục thi hành án dân sự, của cấp ủy chính quyền đại phương và sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo, chấp hành viên, công chức trong đơn vị. Đồng thời, tại các hội nghị sơ, tổng kết hàng năm, Lãnh đạo Tổng cục cũng đã thẳng thắn nêu ra những thiếu sót, tồn tại trong quá trình tổ chức thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên. Do vậy, đã tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên nên công tác thi hành án nói chung và việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; án tồn đọng phúc tạp kéo dài nói riêng đã đạt được những kết quả khả quan.
Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên, đó là sự nỗ lực phấn đấu của Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ công chức khác của đơn vị. Tuy nhiên, Thái Nguyên là một trong những tỉnh có lượng án lớn của các tỉnh Miền núi phía Bắc cả về việc, tiền nhưng kết quả thi hành về tiền còn đạt thấp (thiếu 14% so với chỉ tiêu được giao). Trong thời gian tới, yêu cầu Cục THADS cần khẩn trương, tích cực chỉ đạo các cơ quan THADS nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của 03 tháng cuối năm 2017 để tập trung giải quyết có kết quả. Trong đó, chú trọng đến kết quả giải quyết các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; các vụ việc án phức tạp kéo dài và các vụ việc có khiếu nại tố cáo và các vụ việc có liên quan đến án tín dụng, ngân hàng. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá và đề nghị Cục THADS tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá theo quy định, tránh khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Thu Hà