Hội nghị quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành tại Liên bang Nga

27/09/2017
 Ngày 12/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1436/QĐ-BTP về việc cử Đoàn đi công tác nước ngoài tại Liên bang Nga từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày 23/9/2017 (chưa tính thời gian đi, về) với mục đích tham dự Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế lần thứ VIII kết hợp trao đổi, học tập kinh nghiệm về thi hành án dân sự. Đoàn đi công tác nước ngoài tại Liên bang Nga có 09 người, gồm ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục Thi hành án dân sự; ông Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự; ông Lê Văn Tiễn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh và ông Vũ Đức Long, thành viên Nhóm biên, phiên dịch của Bộ Tư pháp.

Hội nghị có chủ đề “ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành” (“Information technology in the sphere of enforcement”) diễn ra từ 20-23/9/2017 tại Khách sạn “Pushkarskya sloboda”, số 45, đường Lenina, thị trấn Suzdal, Vùng Vladimir, Liên bang Nga. Tham dự Hội nghị có 28 nước, với 28 chuyên đề được trình bày tại Hội nghị. Hội nghị sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Nga.

Các chuyên đề được trình bày tại Hội nghị đề cập đến nhiều nội dung về công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành, trong đó có lĩnh vực thi hành án dân sự, như: Công nghệ thông tin trong hoạt động của FBS của Nga - “Information technology in the activity of the FBS of Russia”. "Blockchain: nó là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Có hậu quả gì đối với việc thực thi không? - “Blockchain: what is it? How does it work? Is there any consequences on enforcement?”. Công nghệ thông tin trong thi hành ở Phần Lan - “Information technology in the Finnish Enforcement”. Triển vọng phát triển công nghệ thông tin trong thủ tục thi hành - “Prospects of development of information technologies in enforcement procedure” (nước Cộng hòa Bêlarut). Công nghệ thông tin và thủ tục thi hành - những thách thức và trở ngại" “Information technology and enforcement proceedings - challenges and obstacles” (ở Estonia). Công nghệ thông tin và quyền hạn của Thừa phát lại - kinh nghiệm của Cộng hòa Moldova - “Information technology and the powers of bailiff - the experience of the Republic of Moldova”. Công lý Đức đang trên đường từ "giấy" đến "tài liệu điện tử ". Thách thức, rủi ro và cơ hội- “The German justice on the way from “paper” to “electronic document”. Challenges, risks and opportunities”. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong tố tụng dân sự và hành chính, tố tụng thi hành: những vấn đề tương tác - “The use of information technology in civil and administrative proceedings, enforcement proceedings: problems of interaction”. Thủ tục thi hành điện tử tại Cộng hòa của Kazakhstan - “Electronic enforcement proceedings in the Republic of Kazakhstan”. Vai trò của công nghệ thông tin là cải tiến hiệu quả quản lý FBS của Nga - “The role of information technology as improvement of efficiency of management of the FBS of Russia”. Đấu giá điện tử để bán bất động sản ở nước Cộng hoà của Latvia - “E-auction for sale of immovable property in the Republic of Latvia”. Công nghệ thông tin trong lĩnh vực thực hiện thi hành ở Cộng hòa Séc - "IT in the sphere of enforcement execution in Czech Republic”. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong tiến trình của việc thực thi tại Cộng hòa Armenia - “The use of information technologies in the process of enforcement in the Republic of Armenia”. Quy trình mới về dịch vụ điện tử của các tài liệu và công nghệ thông tin khác trong lĩnh vực thực thi theo luật của Bỉ - “The new procedure of e-service of documents and other information technology in the sphere of enforcement under Belgian Law”. Quản lý công nghệ về thi hành pháp luật ở Bulgaria. Truy cập trực tuyến thông tin và trao đổi tài liệu điện tử - “IT management of judicial enforcement in Bulgaria. Online access to information and electronic document exchange”. Việc xây dựng công nghệ thông tin trong các Tòa án Trung Quốc để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án - “The IT construction in the Chinese courts to improve the quality and efficiency of the judgment-enforcement work”. Sự phát triển của công nghệ thông tin trong khuôn khổ thực thi cưỡng chế: một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn - “The development of information technology in the framework of enforcement proceedings: some issues of theory and practice”. Công nghệ thông tin trong tố tụng thi hành tại Cộng hoà Serbia - “Information technologies in enforcement proceedings in the Republic of Serbia”. Việc sử dụng các công nghệ mới (trao đổi điện tử có bảo đảm) ở Cộng hòa Pháp - “The use of new technologies (secured electronic exchange of acts) in French Republic”. Chữ ký điện tử trong tố tụng dân sự và thi hành - phân tích so sánh các điều khoản ở Romania và Cộng hòa Moldova - “Electronic signature in civil and enforcement proceedings - comparative analysis of the provisions in Romania and the Republic of Moldova”. Công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành ở Montenegro - “IT in the sphere of enforcement in Montenegro”. Sự phát triển CNTT trong thi hành dân sự của Vương quốc Thái Lan - “The development of IT in civil enforcement of the Kingdom of Thailand”. Việc sử dụng công nghệ truyền thông thông tin hiện đại trong hoạt động của chính quyền Uzbekistan: kinh nghiệm và triển vọng phát triển - “The use of modern information-communication technologies in activity of enforcement authorities of the Republic of Uzbekistan: experience and prospects of development”. Công nghệ thông tin trong các thủ tục cưỡng chế ở Cộng hòa Kyrgyz  - “Information technology in enforcement proceedings in the Kyrgyz Republic”. Cưỡng chế thi hành án dân sự trong bối cảnh của Vương quốc Campuchia - “Enforcement of civil case judgment in the сontext of the Kingdom of Cambodia”. Những đặc điểm của việc quy định pháp luật về thực thi hành vi tư pháp ở Mông Cổ - “Features of legal regulation of enforcement of judicial acts in Mongolia”. Xu hướng hiện đại của công nghệ thông tin phát triển trong lĩnh vực công lý và thực thi các hoạt động tư pháp ở Nga - “Modern tendencies of information technologies' development in the sphere of justice and enforcement execution of judicial acts in Russia” . Khả năng và tiềm năng của công nghệ thông tin hiện đại như một công cụ để nâng cao hiệu quả của thủ tục cưỡng chế - “The possibilities and potential of modern IT as a instrument to improve the efficiency of enforcement proceedings”.
Có thể thấy, mặc dù các nước có mô hình tổ chức thi hành án khác nhau, là thi hành án công hay bán công hoặc tư nhân; tổ chức thi hành bao gồm cả thi hành án dân sự, hình sự, hành chính hay riêng từng lĩnh vực thi hành thì việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đều được chú trọng. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ở Việt Nam là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự được tăng cường ứng dụng sẽ góp phần quan trọng cho công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính hiệu quả.
Lê Tuấn


Các tin khác