Tổ xử lý nợ xấu: Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc án tín dụng, ngân hàng tại thành phố Hà Nội

12/07/2019
Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-TCTHADS ngày 12/02/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc án tín dụng, ngân hàng năm 2019, sáng ngày 10/7/2019, Tổng cục THADS đã công bố Quyết định số 812/QĐ-TCTHADS ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Kế hoạch số 2053/TCTHADS-NV1 ngày 09/7/2019 về việc kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại Cục THADS thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng, Tổ trưởng Tổ xử lý nợ xấu làm Trưởng đoàn, các thành viên có đại diện Tổ xử lý nợ xấu và đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục.

Sau khi Đoàn kiểm tra công bố quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra, đồng chí Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội báo cáo về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổ phó Tổ xử lý nợ xấu, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá công tác chuẩn bị, triển khai Kế hoạch kiểm tra đến các đơn vị trực thuộc khá kịp thời; báo cáo đã cung cấp bức tranh tổng thể với án tín dụng chiếm 9,6% về việc nhưng đến 61,4% về tiền; nhấn mạnh về tình hình, kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng đến thời điểm hiện nay  tại địa bàn thành phố Hà Nội mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa đạt như mong muốn.       
Do đó, cần sớm xác định rõ vướng mắc về mặt pháp lý hay do công tác phối hợp của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cơ quan phối hợp, do sự chống đối của đương sự hay do quá tải công việc, do tinh thần trách nhiệm chưa cao hay lý do khác nhằm kịp thời tìm giải pháp để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, khó khăn nói chung trong công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và 158 vụ việc cụ thể thuộc diện kiểm tra.
Về phương pháp kiểm tra, đối với 158 hồ sơ, Đoàn kiểm tra tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với Chấp hành viên và Lãnh đạo đơn vị, làm rõ lý do của việc chậm trễ, tìm hiểu nguyên nhân tồn đọng để cho đường lối giải quyết trong thời gian tới. Với nhiều đổi mới, Phó trưởng Đoàn Lê Thị Kim Dung cũng yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra cần hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến thời gian làm việc của các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ. Theo đó, tại các buổi làm việc trực tiếp thì cần sắp xếp thứ tự thời gian hợp lý và thông báo rõ cho các đơn vị thực hiện; khi trực tiếp kiểm tra, thẩm tra hồ sơ thì không yêu cầu các Lãnh đạo, Chấp hành viên phải có mặt, nếu cần thiết giải trình ngay thì liên hệ qua điện thoại hoặc sẽ nghe giải trình tại buổi thông báo kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra. Các thành viên đoàn cần phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được kiểm tra. Đồng thời, Đoàn chú trọng việc tự kiểm tra của các đơn vị, theo đó đã thiết kế mẫu phiếu tự kiểm tra để các Chấp hành viên tự rà soát lại hồ sơ thi hành án, giúp cho việc đánh giá của Đoàn kiểm tra được thuận lợi, chính xác, khách quan hơn.
Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá một cách khách quan tình hình thi hành các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng; đưa ra được giải pháp giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của THADS, chỉ tiêu thu hồi nợ xấu của cả nước nói chung và THADS thành phố Hà Nội nói riêng cũng như giúp cho các hệ thống Ngân hàng sớm thu hồi nợ xấu, góp phần ổn định kinh tế, xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra làm việc tại thành phố Hà Nội trong 03 ngày (từ ngày 10/7 đến hết ngày 12/7/2019).
Nguyễn Thu Hiền
Vụ Nghiệp vụ 1