Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2017

14/07/2017
Ngày 11/72017, Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trưởng, phó các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và chủ động thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của  lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, kết quả tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ tương đối cao, cụ thể là:
- Về việc, tổng số việc thụ lý 5.728 việc (tăng 746 việc, bằng 14,97% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, năm trước chuyển sang 1.498 việc, thụ lý mới 4.230 việc (tăng 548 việc, bằng 14,88% so với cùng kỳ năm 2016). Số việc ủy thác thi hành án 21 việc, số còn phải thi hành là 5.707 việc.
+ Số việc có điều kiện thi hành 4.976 việc, bằng 87,19% tổng số việc phải thi hành (tăng 789 việc, bằng 18,84% so với cùng kỳ năm 2016)
+ Số việc chưa có điều kiện thi hành 731 việc, bằng 17,30% tổng số việc phải thi hành (giảm 25 việc, bằng 3,31% so với cùng kỳ năm 2016).
Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án) là 3.889 việc/4.976 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 78,16% , (tăng 671 việc, bằng 20,85% so với cùng kỳ năm 2016, so với chỉ tiêu được giao năm 2017 vượt 5,16% ). Số việc chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết là 1.818 việc. Tỷ lệ giảm tồn về việc tăng 0,21%.
- Về tiền, tổng số tiền thụ lý 195 tỷ 111 triệu 450 nghìn đồng (tăng 4 tỷ 636 triệu 606 nghìn đồng, bằng 2,43% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, năm trước chuyển sang 139 tỷ 028 triệu 195 nghìn đồng, thụ lý mới 56 tỷ 083 triệu 255 nghìn đồng ( giảm 59 tỷ 641 triệu 275 nghìn đồng, bằng 51,54% so với cùng kỳ năm 2016). Số tiền ủy thác thi hành án 5 tỷ 838 triệu 579 nghìn đồng, tổng số còn phải thi hành là 189 tỷ 272 triệu 871 nghìn đồng.
+ Số tiền có điều kiện thi hành 143 tỷ 961 triệu 243 nghìn đồng, bằng 76,06% tổng số tiền phải thi hành (giảm 2 tỷ 787 triệu 804 nghìn đồng, bằng 1,90% so với cùng kỳ năm 2016);
+ Số tiền chưa có điều kiện thi hành 45 tỷ 311 triệu 628 nghìn đồng, bằng 23,94% tổng số tiền phải thi hành (tăng 3 tỷ 326 triệu 905 nghìn đồng, bằng 7,92% so với cùng kỳ năm 2016).
Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án + giảm thi hành án) là 40 tỷ 133 triệu 873 nghìn đồng/143 tỷ 961triệu 243 nghìn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 27,88% (tăng 8 tỷ 374 triệu 200 nghìn đồng, bằng 26,37% so với cùng kỳ năm 2016, so với chỉ tiêu được giao năm 2017 còn thiếu 4,12%). Số tiền chuyển kỳ sau tiếp tục thi hành 149 tỷ 138 triệu 998 nghìn đồng. Tỷ lệ giảm tồn về tiền tăng 0,07%. Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự luôn quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời nhắc nhở, uốn ắn hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
Cũng tại Hội nghị đã tiến hành triển khai một số văn bản mới liên quan đến công tác Thi hành án dân sự: Triển khai Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; dự thảo Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; công văn số 2196/TCTHADS-VP ngày 19/6/2017 về việc hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua" Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" năm 2017. Đồng thời các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 3 tháng cuối năm 2017.
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 1 thi đua cao điểm về công tác thi hành án dân sự năm 2017.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng, biểu dương các đơn vị có nhiều cố gắng để kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm 2017 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả đạt được là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong toàn ngành, đồng thời là sự đổi mới trong quản lý chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS đã có biện pháp, kế hoạch đầu năm phù hợp, xác định rõ nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức và người lao động bám sát vào Kế hoạch công tác đã đề ra, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục giao, góp phần vào sự thành công chung của cả hệ thống Thi hành án dân sự.
Lê Thị Hải Thương
Cục THADS tỉnh Sơn La