Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh bước chuyển toàn diện mọi lĩnh vực

17/07/2017
Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng đang nỗ lực thi đua hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017). 

Qua 71 năm xây dựng và phát triển, Thi hành án dân sự đã trở thành công cụ quan trọng tham gia bảo vệ chính quyền nhân dân. Đến nay, các cơ quan THADS đã có sự lớn mạnh vượt bậc, có thể nói, Hệ thống THADS đã đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm công lý được thực thi. Điều này được thể hiện qua kết quả Thi hành án dân sự các năm, nhất là từ khi có Luật Thi hành án dân sự 2008 đến nay; kết quả thi hành án xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước và ngày càng thực chất, bền vững. Góp phần quan trọng duy trì ổn định trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Công tác Thi hành án dân sự ngày càng nhận được sự quan tâm và ghi nhận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Được kiện toàn cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy, cán bộ:
Năm 1993, khi tiếp nhận từ cơ quan Tòa án với 95 cán bộ công chức phân bổ cho Phòng Thi hành án và 18 Đội Thi hành án tại các quận, huyện, đến nay hệ thống THADS Thành phố  Hồ Chí Minh được tổ chức với cơ cấu gồm 06 Phòng chuyên môn và 24 Chi cục THADS quận, huyện trực thuộc. Tổng số biên chế năm 2017 được Tổng cục THADS giao là 646 biên chế, trong đó tại Cục là 126 biên chế, các Chi cục là 520 biên chế Về cơ cấu lãnh đạo: Ban lãnh đạo Cục gồm 01 đ/c Q. Cục trưởng và 04 đ/c Phó cục trưởng; Lãnh đạo các Chi cục có 22 Chi cục trưởng, 02 phó Chi cục trưởng phụ trách và 62  Phó Chi cục trưởng. Về cơ cấu cán bộ: Toàn bộ hệ thống  Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh có 48 Chấp hành viên trung cấp, 240 Chấp hành viên sơ cấp (số lượng Chấp hành viên chiếm 44,6% so với tổng số công chức), 04 Thẩm tra viên chính, 28 Thẩm tra viên, 143 Thư ký thi hành án, 03 Thư ký trung cấp thi hành án; 32 Kế toán viên, 12 Kế toán viên cao đẳng, 18 Kế toán viên trung cấp, 48 Chuyên viên, còn lại là các công chức khác.
Về cơ sở vật chất, ban đầu mới thành lập, các cơ quan thi hành án của thành phố có trụ sở làm việc phần lớn là nhà tạm sử dụng của các cơ quan, đơn vị khác với diện tích làm việc chật hẹp, xuống cấp, kinh phí và phương tiện làm việc rất hạn chế. Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đến nay đã có 22/25 đơn vị có trụ sở chính thức; có 16/25 đơn vị có kho vật chứng hoặc địa điểm xây dựng kho vật chứng. Tuy còn những khó khăn nhất định nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, những đơn vị chưa được xây dựng trụ sở, kho vậy chứng đã được bố trí những công trình trụ sở để làm việc, thể hiện vị trí, vai trò của cơ quan thi hành án dân sự trong hệ thống chính trị tại địa phương.
Tập thể đoàn kết, nỗ lực khẳng định bằng kết quả cụ thể
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song trong những năm qua, hoạt động của các cơ quan THADS trên địa bàn Thành phố ngày càng đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như: kết quả THADS luôn đạt cao (trung bình 88% về việc, 77% về tiền), cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; là đơn vị đi đầu trong đổi mới, có nhiều giải pháp mang tính đột phá; bộ máy các cơ quan THADS của thành phố tiếp tục được kiện toàn và hoạt động ổn định, hiệu quả; công tác lãnh đạo điều hành có sự quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn; hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các quận/huyện và các cơ quan, ban ngành hữu quan ngày càng chặt chẽ, thống nhất... Những kết quả nêu trên đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS ghi nhận thông qua xếp hạng các cơ quan THADS Thành phố trong 3 năm gần đây (hạng A); nhiều tập thể, cá nhân của Cục và các chi cục trực thuộc được khen thưởng, tặng thưởng nhiều danh hiệu.
Trong thành tựu chung của Hệ thống 71 năm qua, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, TP.HCM là thành phố lớn nhất nước xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là trung tâm tài chính, văn hóa – du lịch, giáo dục – khoa học kỹ thuật – y tế của cả nước, là đầu tàu kinh tế phát triển năng động. Về công tác THADS, TP.HCM là địa phương có số lượng việc và tiền phải thi hành hàng năm đứng đầu cả nước, chiếm trên 11% về việc, trên 46% về tiền của toàn quốc (từ 2011 đến 2017, trung bình các năm phải thi hành gần 85 ngàn việc, gần 30 ngàn tỷ đồng/năm; năm 2015 là trên 90 ngàn việc, trên 48 ngàn tỷ đồng). Năm 2016 tổng thụ lý về việc là 97.640;  về tiền hơn 60.154 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2017 tổng số thụ lý là 86.549 việc tăng 4.13%, về tiền tổng số thụ lý là hơn 72.508 tỷ đồng, tăng (37,51%), đặc biệt, TP.HCM là  địa phương có nhiều vụ đại  án phải thi hành với giá trị đặc biệt lớn, với tính chất rất phức tạp.
Công tác quản lý hành chính tiếp tục được hoàn thiện cả về hiệu quả và cơ chế quản lý. Những năm qua, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các quận, huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu quả công tác tại các Chi cục Thi hành án dân sự.
Đưa ứng dụng công nghệ thông tin lên hàng đầu
Lãnh đạo Cục thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy; chủ động xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm, ứng dụng tin học có hiệu quả; khai thác triệt để các phần mềm ứng dụng do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng, mang lại nhiều hiệu quả trong công tác như phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý cán bộ công chức, các phần mềm kế toán, phần mềm lưu trữ.
Việc công nhận Ngày truyền thống của Hệ thống Thi hành án dân sự là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng và Nhà nước với Hệ thống THADS, là niềm vinh dự của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Chính phủ đang chuyển mình, với tinh thần xây dựng: Chính phủ kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, đòi hỏi Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và các cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM  nói riêng phải nỗ lực hơn, năng động hơn, đoàn kết hơn, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực công tác của mình. Với kết quả đó. Tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể đoàn kết và thực hiện tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu THADS. Tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao về việc và tiền, xứng đáng 71 năm vinh quang một chặng đường. Với truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm đã tích lũy qua 71 năm xây dựng, trưởng thành, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, yêu nghề của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, Thi hành án dân sự  TP.HCM sẽ khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, ghi dấu ấn trong bức tranh kết quả thi đua trong công tác THADS toàn quốc .
Cẩm Tú
Cục THDS TP.HCM