Một trường hợp xử lý tài sản bảo đảm của bên thứ ba trong thi hành án dân sự

 “Nợ xấu” là vấn đề rất nóng không chỉ riêng ngành Ngân hàng mà còn rất nóng trên các diễn đàn Quốc hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt những ngày qua. Nợ xấu tạo ra sự bất ổn và tác động xấu đến nền kinh tế và được ví như “cục máu đông”. Do đó, việc xử lý nợ xấu trong thời gian qua đã được cả hệ thống chính trị quan tâm và vào cuộc trong đó có cả hệ thống các cơ quan thi hành án[1]. Năm 2016 các cơ quan thi hành án đã xử lý tài sản và thu cho các tổ chức tín dụng khoảng 78.652 tỷ  đồng (tăng hơn năm 2015 là khoảng 9.687 tỷ đồng). Tuy nhiên, mặc dù các cơ quan thi hành án đã cố gắng, nỗ lực nhưng số nợ xấu còn tồn ở các cơ quan thi hành án dân sự là rất lớn hơn 50.000 tỷ đồng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu còn tồn ở các cơ quan thi hành án dân sự như: tài sản bảo đảm không đủ, thị trường bất động sản trầm lắng… nhưng có nguyên nhân là bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ ràng đặc biệt là những bản án, quyết định liên quan đến xử lý tài sản của bên thứ ba bảo lãnh cho người phải thi hành án (bên đi vay).
 
[1] Ngày 21/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh cưỡng chế giao tài sản điển hình năm 2017 trong vụ Hà Huyền Mộng

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức lực lượng cưỡng chế giao tài sản trong vụ tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa ông Lý Thanh Tòng và ông Hà Huyền Mộng.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan Công an trong thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

Thi hành án dân sự là hoạt động đưa bản án, quyết định về dân sự của Tòa án ra thi hành. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị đối với các bên đương sự khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Giải quyết việc thi hành án có liên quan đến tài sản thừa kế

Trong hoạt động thi hành án dân sự, bên cạnh việc tuân thủ triệt để Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc áp dụng các quy định của pháp luật khác có liên quan luôn là yêu cầu đặt ra đòi hỏi các Chấp hành viên phải hết sức thận trọng.

Những bất cập trong thi hành Luật Phá sản 2014 nhìn từ góc độ thi hành án

Ngày 19/6/2014, Quốc hội  khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật Phá sản 2014, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật Phá sản 2004. Theo đó, Luật Phá sản 2014 gồm 14 chương, 133 điều, so với Luật Phá sản 2004 thì Luật phá sản 2014 có nhiều nội dung trong đó liên quan đến thi hành án có 02 điểm mới quan trọng sau:

Phú Yên với sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành trong cưỡng chế giao nhà thi hành án dân sự

Có thể nói, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự là biện pháp cuối cùng mà chấp hành viên lựa chọn áp dụng sau khi đã thực hiện các biện pháp động viên, thuyết phục người phải thi hành án không hợp tác, không tự nguyện thi hành. Vẫn biết, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vật chất, nhân thân của người phải thi hành án, gặp phải sự chống đối quyết liệt của đương sự, đồng thời đây là giai đoạn rất dễ bị khiếu nại, tố cáo. Chính vì vậy, chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự cần phải thận trọng áp dụng đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tòa án có được quyền hủy quyết định kê biên của cơ quan thi hành án dân sự hay không

Nội dung vụ việc, bà Trương Thị Lệ là người phải thi hành án đã chuyển nhượng tài sản của mình cho ông Đinh Văn Thành (việc chuyển nhượng được thực hiện sau khi Tòa án quận 2 xét xử sơ thẩm việc tranh chấp đòi tài sản giữa bà Thái Mộng Minh và bà Trương Thị Lệ). Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật Trương Thị Lệ không còn tiền, tài sản để thi hành án cho bà Thái Mộng Minh nên cuối tháng 10/2013, Chi cục THADS quận 2 ra Quyết định cưỡng chế kê biên căn nhà mà bà Lệ đã bán cho ông Thành. Ông Thành không đồng ý quyết định cưỡng chế này nên khởi kiện bà Lệ ra Tòa án quận 2.

Xác định thế nào cho đúng trường hợp từ chối yêu cầu thi hành án nếu bản án không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành

Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành”.
 

Thực trạng thi hành án kinh doanh thương mại – giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới

Thi hành có hiệu quả phần dân sự trong các bản án, quyết định của Tòa án, của Trọng tài Thương mại và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh là một trong những phương thức nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp chế trong thi hành án dân sự. Trong những năm vừa qua (kể từ tháng 7/1993), kể từ khi công tác thi hành án dân sự được chuyển từ Tòa án sang Chính phủ quản lý, công tác thi hành án dân sự dần đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định. Nhiều bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đã được tổ chức thi hành dứt điểm. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số lượng đáng kể bản án, quyết định với số tiền, giá trị tài sản phải thi hành lớn chưa được thi hành, đặc biệt là những vụ án lớn liên quan đến tranh chấp về kinh doanh thương mại. Trong phạm vi bài viết này, dưới góc nhìn thực tiễn, tác giả đánh giá về thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả việc thi hành án kinh doanh thương mại trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 về phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự từ trung ương đến địa phương, với sự nỗ lực, tích cực chỉ đạo của 02 ngành Trung ương đã phát huy tối đa vai trò quan trọng trong công tác phối hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng.