Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại Hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại Hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

27/10/2017

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), Kế hoạch số 03 ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban...

Hoạt động của các Chi cục

Cục THADS tỉnh Phú Thọ tổ chức công bố Quyết định giao Quyền Chi cục trưởng cho 2 đồng chí

20/01/2017

Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ , Hát quốc ca đầu tuần

24/03/2016

Thực hiện Hướng dẫn số 03 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức tại Chi bộ  tập trung tại sân ngoài trời nơi có treo Quốc kỳ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh để ...

Thi hành án tập trung - Cách làm mới, hiệu quả cao

01/07/2015

Thi hành án dân sự có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng ,...

Quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

15/07/2015

Tháng 7/1997 , tỉnh Phú Thọ thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Căn cứ vào việc chia tách địa giới hành chính. Từ tháng 7/1997 Phòng Thi hành án dân sự tỉnh và các Đội thi hành án dân...