Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ

Hoạt động của Cục

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị về công tác quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng giao đoạn 2021 - 2026

18/08/2018

Quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan thi hành án dân sự một cách chủ động, có tầm nhìn xa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và có sự chuyển tiếp...

Hoạt động của các Chi cục

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ

30/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số:  1272/KH - CTHADS ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2018 đối với Chi cục THADS thị xã Phú Thọ. Ngày 29/8/2018 Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chung tay ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

28/06/2018

Nhân ngày môi trường thế giới năm 2018 (05/6/2018), với mục đích nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong triển khai các biện pháp giảm thiểu sự tổn thất trước thiên tai, thảm họa ngày càng nghiêm trọng ở phạm vi toàn cầu. Đoàn thanh niên...

Thi hành án tập trung - Cách làm mới, hiệu quả cao

01/07/2015

Thi hành án dân sự có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng ,...

Cán bộ Công chức các Cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS 19/7/1946 – 19/7/2018 và 25 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2018.

18/07/2018

Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Qua 72 năm hình thành và phát triển, công tác thi hành án dân sự tạo đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn...