Sign In

Trách nhiệm trong giải quyết việc thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Trách nhiệm trong giải quyết việc thi hành án dân sự

19/07/2019

          Ngày 19/7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS), là dịp để ghi nhận thành tích vẻ vang của ngành và động viên các thế hệ những người làm công tác THADS tiếp tục phấn đấu, phát huy...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Vinh dự, Tự hào Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

13/06/2019

“Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của...

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SAU NGÀY TÁI LẬP TỈNH

20/06/2019

          Sau 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019), hòa cùng với sự chuyển mình phát triển của tỉnh Phú Yên thì ngành Thi hành án dân sự tỉnh cũng thay đổi, phát triển, lớn mạnh không ngừng;...