Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS quý III năm 2017.

Hoạt động của Cục

Hội nghị giao ban công tác THADS quý III năm 2017.

24/07/2017

Ngày 21/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự Quý III năm 2017. Dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...