Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam khai trương Bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến và Hội nghị sơ két công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam khai trương Bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến và Hội nghị sơ két công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018

13/04/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, sau thời gian chuẩn bị và đi vào hoạt động, sáng ngày 09/4/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2018

17/01/2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM...