Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018

Hoạt động của Cục

Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

21/02/2018

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 469/TCTHADS-VP ngày 06/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai, quán...

Hoạt động của các Chi cục

UBND huyện Đức Phổ tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

18/03/2016

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Phổ ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ. Ngày 26/02/2016, UBND huyện Đức Phổ tổ chức Hội nghị cấp huyện để phổ biến các...

Triển khai hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác thi hành án dân sự trên toàn quốc

30/05/2017

Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) được thực hiện thí điểm từ tháng 07/2016. Sau gần một năm đưa vào thí điểm tại 12 địa phương trên cả nước bước đầu đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ...

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9

22/08/2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo​ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày Lễ Quốc khánh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 03 ngày liên tiếp kể từ ngày 01/9/2018 đến ngày...