Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

16/12/2019

Sáng ngày 14/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ...

Hoạt động của các Chi cục

Bình Sơn tổ chức họp liên ngành nâng cao công tác phối hợp trong THADS

31/10/2019

Ngày 30/10/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2019, đề ra những biện pháp, phương thức...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Lễ Kết nạp đảng viên mới

14/12/2019

Sáng ngày 13/12/2019, Chi bộ Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã tồ chức Lễ Kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Ánh Phi, là đoàn viên ưu tú của Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Thi hành án dân sự tỉnh sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

14/02/2017

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm; kết quả công tác năm sau cao...