Sign In

Tin Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự

Hoạt động của Cục

Tin Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự

02/10/2019

 Ngày 30/9, tại TP Cẩm Phả, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Đỗ Thị Xuân Gấm (tổ 7, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình) để giao tài sản cho người trúng đấu giá mua tài sản thi hành án.