Sign In

Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020

04/12/2019

   Ngày 03/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng, cùng toàn thể các Chấp hành viên, Thẩm tra viên,...