Sign In

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động của Cục

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

25/07/2017

Thực hiện công tác cán bộ, ngày 14/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1106/QĐ-BTP về việc bổ nhiệm đồng chí Đinh Khắc Khang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chào mừng kỷ niệm 71 năm truyền thống Thi hành án dân sự

25/07/2017

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm truyền thống Thi hành án dân sự ngày 19/7/1946 – 19/7/2017. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà ra sức phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

30/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...