Sign In

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động của Cục

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cô Tô.

31/08/2017

Ngày 31/8/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Thanh Quỳnh và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện...

Hoạt động của các Chi cục

Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà.

28/08/2017

       Ngày 21/8/2017, Đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phối hợp với UBMTTQ huyện Hải Hà tổ chức triển khai Kế hoạch số 01/KSTHADS – KH ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chào mừng kỷ niệm 71 năm truyền thống Thi hành án dân sự

25/07/2017

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm truyền thống Thi hành án dân sự ngày 19/7/1946 – 19/7/2017. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà ra sức phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

30/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...