Sign In

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018

Hoạt động của Cục

Tập huấn phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS

12/05/2018

Ngày 12/5/2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự THADS, đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Đức...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

30/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...