Sign In

Ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng phóng sự, bài viết phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành

Hoạt động của Cục

Ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng phóng sự, bài viết phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành

12/08/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng xây dựng phóng sự, bài viết phản...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự phối hợp tổ chức giao lưu cầu lông năm 2019

26/06/2019

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về tinh thần tự giác, tích cực rèn luyện sức khỏe để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ Nhân dân; sáng...

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

27/02/2019

​Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.