Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng: Tiếp tục kiện toàn Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự phối hợp tổ chức giao lưu cầu lông năm 2019

26/06/2019

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về tinh thần tự giác, tích cực rèn luyện sức khỏe để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ Nhân dân; sáng...

Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự

10/10/2019

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 16-12- 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh, đến nay công tác này đạt nhiều...