Sign In

Toàn văn 12 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017

28/07/2017

     Ngày 21/72017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ Hội nghị sơ kết công tác THADS trong 9 tháng đầu năm 2017, đồng chí Lê Trọng Nguyên - Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị.

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

12/05/2017

     Sáng ngày 10/5/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Nguyên – Cục trưởng Cục Thi...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022

11/09/2017

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI); Kế hoạch số 02/KH-CĐVC, ngày 20/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III và Kế hoạch số 14/KH-CĐCS,...

Toàn văn 12 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

16/09/2017

Thực hiện Công văn số 1504/UBND-NC ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 3175/TCTHADS-NV3 ngày 28/8/2017 của Tổng...